Fasadevask Oslo - Vi tilbyr rimelig husvask

Vaske fasade før maling

Før vi maler et hus, så må det vaskes. Så dette er en tjeneste vi har meget god erfaring med.

Vi hjelper deg å vaske fasaden. Uansett hvis du ska male eller ikke. Vi har spesialisert oss på rengjøring av alle typer materialer og underlag, og har drevet med dette lenger enn de fleste andre aktører her i distriktet.

Vask av fasade i Oslo

Maler Oslo var først og fremst ett fasadevaskfirma. De senere år har vi utvidet tjeneste tilbudet til å omfatte malerservice og fasaderenovering og restaurering. Dette var naturlig da disse tjenestene ofte henger sammen. 

Det at vi nå kan tilby en helhetlig løsning, er en stor fordel for våre nåværende og fremtidige kunder. Én leverandør, en pris. En annen fordel vi har er at vi startet med spisskompetanse innen fasadevask, og siden utviklet de andre områder. 

Våre konkurrenter er stort sett malere eller håndverkere som siden har startet med rengjøringsdelen. En maler eller håndverkere kan sjeldent mer omkring fasadevask enn det mest elementære. Da det er en kjensgjerning at vasken er faktisk det viktigste når det gjelder f.eks utvendig maling, da har vi nødvendigvis en stor fordel i forhold til andre. Vi er distriktets ledende innen fasadevask og renovering med fokus på boliger, borettslag, statlige og kommunale bygg.

Lang erfaring

Vi har utført mange prosjekter her i Oslo, utelukkende med gode tilbakemeldinger. Vi har i tillegg også spesialisert oss på vask av belegningsstein, tak og graffiti-fjerning. Fra og med i år tilbyr vi også båt vask/ båt pleie, fjerning av bunnstoff, boning og rubbing, behandling og fornying av edel tre som teak. Med vårt profesjonelle utstyr og personell, samt vår lange erfaring, rengjør og fornyer vi ytre fasader bedre enn de fleste. 

Ekstra fokus på kvalitet og detaljer samt en innebygd innstilling blant alle våre ansatte omkring arbeidsetikk, kundeservice, er noen av de faktorer som gjør at vi stadig anbefales videre, og at kundene bruker oss år etter år. De fleste jobber vi får er på bakgrunn av anbefalinger av tidligere kunder og oppdrag.

Om oss

Vi har de siste årene måttet prøve og feile, eksperimentere og innovere for å oppnå den grad av kompetanse vi besitter i dag, kunnskap som er et resultat av flere hundre ulike oppdrag, og alle med hver sine utfordringer. Det som imidlertid alltid har vært en fellesnevner er vår innstilling til å alltid finne en løsning uansett hvilken utfordring vi får. Ingenting er umulig, noen ting tar bare lenger tid…

Ring nå

Få tilbud nå

Få tilbud nå